O nás

Agentúra Polly vznikla v roku 2002 ako rodinná firma v oblasti sprostredkovania práce. Ponúkame kvalifikované opatrovateľky pre seniorov a pacientov v Rakúsku. 

V roku 2008 sme vstúpili na pracovný trh v Rumunsku a ponúkame opatrovateľky aj z Rumunska. V roku 2018 plánujeme vstup na pracovný trh v Srbsku. A rozširujeme naše pracovné ponuky nie len na oblasť zdravotníctva ale aj oblasť priemyslu a to vo výrobnej sfére a tiež hotelierstva a pohostinstva v Rakúsku a Nemecku.

  • Tradícia
  • Skúsenosti
  • Seriózny prístup

 


Dynamicky sa rozvíjajúca ekonomika na Slovensku spôsobila počas roka 2017 nedostatok pracovnej sily najmä v západnej časti republiky a najmä v segmente automotive. Vo východných regiónoch síce existuje ešte voľná kapacita nezamestnaných, keďže u nás je ochota ľudí sťahovať sa alebo cestovať za zamestnaním je pomerne malá (aj napriek niektorým štátnym finančným impulzom smerom k tejto potenciálnej pracovnej sile vo forme finančných zvýhodnení), musíme konštatovať, že nedostatok zamestnancov sa nedá riešiť domácou pracovnou silou a priamo sa núka jediné riešenie, že pracovnú silu teda bude nutné zabezpečiť zo zahraničia.

Tieto úvahy viedli aj v našej firme k myšlienke, aby sme zúžitkovali naše viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti sprostredkovania práce a aby sme sa takto zapojili do procesu sprostredkovania zahraničnej pracovnej sily najmä pre automobilový a elektrotechnický priemysel, gastronómiu a hotelierstvo v Rakúsku a Nemecku.

Potrebujete poradiť?

Ste personálna agentúra? Hľadáte prácu?

Kontaktujte nás